Minutové a cenové kalkulace pro ordinace

Nemáte čas na papírování a byrokracii? Institut medicínské ekonomiky Vám pomůže při zakládání ordinací, zajistí minutové a cenové kalkulace, pojištění, financování, pomůže při cenové kontrole a další podpůrné služby. Vy se tak můžete soustředit na to nejdůležitější – zdraví svých pacientů.

Služby

Minutová kalkulace, cenové kalkulace (kalkulace cen) – děláme je s dvěma základními cíli: abychom pro Vás minimalizovali riziko cenové pokuty, abyste měli správně nastavenou cenu pro ekonomický smysl Vašeho podnikání. Ke splnění výše uvedených cílů jsme připravili aktuální programy, ze kterých si ke své spokojenosti vybere opravdu každý - šetřílek i perfekcionista.

Co dále pro Vás ještě můžeme udělat?

Pro začínající podnikatele

Přiměřený zisk ve zdravotnictví

Nejste si jistí, zda je správná volba opustit Vaše zaměstnání a založit si vlastní ordinaci? Vysvětlíme zásadní výhody a nevýhody.

Nevíte, kolik bude Vaše nová ordinace vydělávat, jak moc budete muset zpočátku pracovat? Zhotovíme Vám finanční plán a ukážeme úrovně, při kterých má smysl začít podnikat a kolik budete vydělávat.

Pomůžeme se založením nové ordinace, vytvoříme s Vámi podnikatelský plán a dohodneme se, kdo které aktivity zajistí.

Připravíme podklady pro čerpání úvěru, nebo žádost o dotaci.

Pro pokročilé podnikatele

Controlling a interní procesy - pokud chcete růst, efektivně delegovat, správně odměňovat a motivovat zaměstnance. Nebo prostě cítíte, že na řízení firmy nemáte čas a potřebujete "uklidit trochu nepořádku".

Restrukturalizace - pokud Vaše podnikání potřebuje nový směr a nové cíle, přetavíme Vaši představu do konkrétních aktivit, které z nemalé části umíme sami realizovat.

Změna právní formy podnikání - jaké jsou výhody a nevýhody s.r.o.?

Příprava ordinace nebo polikliniky na prodej.

Co byste měli vědět...

 • Můžu si kalkulaci udělat sám/a?

  Teoreticky každý z nás si dokáže vzít nějaké kleště a vytrhnout si zub, nastříkat si do pusy desinfekci a vložit tampon. Zvládneme to skoro všichni, ale je tento postup správný? Proto odpověď na výše uvedenou otázku může být různá a velmi závisí, zda jste schopni si vyhledat správné a aktuální zdroje, pečlivě si je nastudovat, tyto správně implementovat a udělat si správné rámcové šablony. Dále je potřeba, abyste se vyznali v účetnictví, poznali v něm chyby např. při špatném řazení nákladů. V neposlední řadě nesmíte zapomenout na správnou práci s dělením na střediska, časovými fondy, ZUP/ZULP a neuznatelnými náklady. Na internetu je více různých zdrojů jak kalkulace zpracovat, avšak důrazně doporučujeme vycházet výhradně z aktuální předmětné legislativy a nastudovat si přesné definice pojmů. Při tvorbě kalkulací nedoporučujeme používat "selský rozum", odhady a domněnky od stolu. Více o minutové kalkulaci se můžete dozvědět zde. zde.

 • Může mi kalkulaci udělat moje/můj účetní?

  Stejně jako je v medicíně mnoho různých pracovníků - od sanitářů, přes sestřičky, hygienistky až po lékaře o různých specializacích, je obdobné dělení kompetencí i ve světě čísel, účetnictví, financí, daní, cenové regulace a ekonomiky či národního hospodářství. Teoreticky Vám kalkulace může zpracovat účetní, nicméně pokud to již bude dělat, v žádném případě by to neměl/a dělat bez nastudování správných a aktuálních materiálů a předpisů, na základě kterých bude s vysokou pravděpodobnosti pár věcí v účetnictví přeúčtovat, neboť pravidla cenové regulace a jimi používané pojmy jsou oproti standardům klasického vedení účetnictví jiné, mají jiné významy a je potřeba je pečlivě oddělovat a respektovat odlišný výklad pojmů. Zákon o účetnictví je pro užití při tvorbě kalkulací zcela nedostatečný. Z naší praxe vyplývá, že ve většině připadů, kdy kalkulaci zpracovává účetní, že nejsou zapracovány zkušenosti a obvyklé chyby odhalené cenovými kontrolami. Pro účetní to bude vícepráce, musí si na to vyhradit čas a podstoupit samostudium, jinak to neudělá správně.

 • Je používání koeficientů 50 % správné?

  V praxi se setkáváme s tím, že k nám nově přicházejí zklamané ordinace, které měly dříve zpracované kalkulace od jiných poskytovatelů, avšak byly nuceni platit pokuty od cenové kontroly (Specializovaného finančního úřadu) a my jsme přivolání jako nezávislí posuzující. Jejich dřívější poskytovatelé kalkulací na pokuty od cenových kontrol reagují podrážděně a tvrdí, že finanční úřad překračuje své kompetence, porušuje zákon, jejich kalkulace jsou správně a doporučují klientům žaloby. Klient však spor nechce řešit žalobami a spíše ho zajímá, kde je pravda a co udělat směrem dopředu, aby pokutu příště nedostal. Setkáváme se s více různými chybami, za které jsou oprávněně udělovány pokuty a ve většině případů jsme nuceni dát za pravdu finančnímu úřadu. Velmi častou chybou a mohli bychom to nazvat i "mýtusem" je však používání procentuálních koeficientů odvozených ze sazby pro lékařské středisko, a to pro účely užití na středisko dentální hygieny. Užití těchto koeficientů je metodicky zcela chybné a v rozporu s aktuální legislativou (2022). Užití koeficientů zmenšuje náročnost na zpracování kalkulací a díky jim je zpracování kalkulace výrazně rychlejší, avšak se za jeho použití rozdávají pokuty od cenové kontroly, jsou dle něj chybně nastavené ceny a tedy taková kalkulace nesplní svůj účel - ochránit před pokutou, ale i mít správně nastavenou cenu z důvodu nákladů, marže a zisku.

 • Co znamená minutová kalkulace?

  Minutová kalkulace (někdy také minutová sazba, nebo režijní sazba) je režijní náklad na provoz ordinace, obsahující tzv. oprávněné a uznatelné náklady, v struktuře požadované aktuální legislativou, vyjádřené na jednu ordinační minutu.
  Téma minutové kalkulace je detailněji řešení zde.

 • Cenová kalkulace

  Cenová kalkulace je kalkulace ceny konkrétního výkonu z ceníku, který účtuje ordinace pacientovi. Zahrnuje v sobě minutovou kalkulaci, počet minut výkonu a zvlášť účtované položky, a to dle struktury a obsahu vyžadovaného aktuální legislativou. Cenová kalkulace obsahuje i přiměřený zisk a sdělí, jakou nejvyšší cenu jste oprávnění účtovat pacientovi za daný výkon (položku ceníku).

 • Co znamená přiměřený zisk ve zdravotnictví?

  Přiměřený zisk je definován v aktuálním cenovém výměru Ministerstva zdravotnictví. Tato definice je však velmi obecná a tzv. „otevřená“. Na naše dotazy vůči Specializovanému finančnímu úřadu i Ministerstvu jsme se však bohužel nedočkali upřesňujících pokynů při kalkulaci zisku.Více o přiměřeném zisku ve zdravotnictví se můžete dozvědět zde.

 • Účetnictví ordinace

  Pro potřeby plnění cenové regulace, tvorby správných kalkulací, sledování ziskovosti jednotlivých výkonů, doporučujeme s námi prokonzultovat vhodné účetní procesy a podobu účetní osnovy. Účetnictví je základní kámen pro kalkulace, a standardní podoba dle Zákona o účetnictví není sama o sobě dostatečná.

Po objednání služby Vám na email dorazí žádost o provedení platby. Jakmile nám platba dorazí na účet, do tří pracovních dnů Vám zašleme unikátní kód, který vložíte do odkazu na našem webu. Následně se Vám spustí online kalkulačka, která Vám bude průběžně vysvětlovat metodické pokyny. Do kalkulačky budete vkládat číselné hodnoty a po jejím odeslání obdržíte na Váš email výslednou minutovou sazbu, systém by ji měl automatizovaně poslat v řádu jednotek hodin, vyhrazujeme si však právo dodání až do tří pracovních dnů.

Uvedená cena je za jednorázové vyhotovení dané varianty kalkulace pro Vámi určený jeden kalendařní rok kalkulace.
Ve variantě Expresní online kalkulačky je výsledkem pouze minutová režijní sazba, nikoliv cenové kalkulace.
Je potřeba, abyste si dále cenové kalkulace zajistili sami, nebo dokupem této položky u nás.

U této varianty je možné kalkulovat min. režijní sazbu pouze za splnění předpokladů, že máte právě a pouze 1 středisko, umíte správně identifikovat typy nákladů, důsledně si nastudujete naše metodické pokyny a budete je dodržovat.

Poskytnutí této služby probíhá zcela automatizovaně a samoobslužně, bez telefonických nebo osobních individuálních konzultací.

Pro naší práci je velmi podstatné kvalita a správnost Vašeho účetnictví - popisy položek v účetním deníku musí být konkrétní, správné a podloženy řádnými účetními doklady. Naše společnost neověřuje samotnou existenci a vlastnosti účetních položek, ale bez dalšího s nimi pracuje. Základem naší práce je správné a kvalitní účetnictví, vedené v souladu se Zákonem o účetnictví a obvyklými účetními standardy.

Ostatní zde neuvedené se řídí dle našich VOP.

Po objednání služby Vás budeme kontaktovat a prověříme správný počet Vašich středisek. Na základě toho Vám zašleme naše standardizované formuláře s pokyny pro účetní a vedoucího lékaře (/majitele/ku) ordinace. Tyto formuláře Vás požádáme vyplnit. Pokud si něčím nebudete jisti, rádi Vám pomůžeme emailem nebo po telefonu. Právě díky využití procesu standardizovaných formulářů můžeme poskytovat službu za velmi přívětivou cenu. V této variantě je nutné, aby se Vaše ordinace seznámila s písemnými pokyny a dodala nám správně vyplněné vstupní podklady, se kterými můžeme zahájit práce na Vaše kalkulace. Pokyny a formuláře nejsou složité ani náročné na vyplnění, ale je potřeba se s nimi seznámit.

Uvedená cena je za jednorázové vyhotovení dané varianty kalkulace pro Vámi určený jeden kalendářní rok kalkulace.
Ve variantě OPTIMAL je předmětem služby minutová režijní sazba, a také cenové kalkulace v počtu max. 30ks / 1 středisko.
Za každé další objednané středisko bude účtována cena 4 990 Kč / ks.
Pro každé další objednané středisko bude vypracována minutová režijní sazba i cenové kalkulace (max 30ks / 1 středisko).

Pro naší práci je velmi podstatné kvalita a správnost Vašeho účetnictví - popisy položek v účetním deníku musí být konkrétní, správné a podloženy řádnými účetními doklady. Naše společnost neověřuje samotnou existenci a vlastnosti účetních položek, ale bez dalšího s nimi pracuje. Základem naší práce je správné a kvalitní účetnictví, vedené v souladu se Zákonem o účetnictví a obvyklými účetními standardy.

Ostatní zde neuvedené se řídí dle našich VOP.

Po objednání služby Vás budeme kontaktovat a prověříme správný počet Vašich středisek. Na základě si od Vás (resp. Vaší účetní) vyžádáme potřebný rozsah účetních podkladů (účetní deník, obratovou předvahu, VZaZ, rozvahu) a zahájíme individuální analýzu, ke které budeme mít pár dotazů jak na účetní, tak majitele/ku ordinace. Snažíme se maximálně šetřit Váš čas, avšak aby byly kalkulace správné, bez základní součinnosti z Vaší strany se určitě neobejdeme.

Uvedená cena je za jednorázové vyhotovení dané varianty kalkulace pro Vámi určený jeden kalendařní rok kalkulace.
Ve variantě PREMIUM je předmětem služby minutová režijní sazba, a také cenové kalkulace v počtu max. 30ks / 1 středisko.
Za každé další objednané středisko bude účtována cena 4 900 Kč.
Pro každé další objednané středisko bude vypracována minutová režijní sazba i cenové kalkulace (max 30ks / 1 středisko).

Rozsah manuální detailní kontroly nákladových položek v účetním deníku je max 300 ks / jedno středisko. V případě více položek bude navrhnuta individuální cena nebo zúžení rozsahu detailní kontroly.

Pro naší práci je velmi podstatné kvalita a správnost Vašeho účetnictví - popisy položek v účetním deníku musí být konkrétní, správné a podloženy řádnými účetními doklady. Naše společnost neověřuje samotnou existenci a vlastnosti účetních položek, ale bez dalšího s nimi pracuje. Základem naší práce je správné a kvalitní účetnictví, vedené v souladu se Zákonem o účetnictví a obvyklými účetními standardy.

Ostatní zde neuvedené se řídí dle našich VOP.

Cookies jsou na našich stránkách užity za účelem měření návštěvnosti webů, cílení reklamy a přizpůsobení zobrazení webových stránek. Cookies najdete zde.