Investiční plánování a jak dochází ke krachu

Typickým způsobem toho, jak dojde k tzv. krachu (úpadku) podniku je situace, kdy splatné závazky převýší peněžité možnosti podniku je hradit. Takové závazky jsou pak delší dobu po splatnosti a jejich věřitelé se oprávněně domáhají jejich úhrady - např. žalobou, uplatněním zástavního práva, podáním návrhu na insolvenci či návrhem na exekuci.

Abychom zamezili těmto situacím, měli bychom před uskutečněním jakékoliv investice vytvořit finanční plán, který bude vycházet z reálných (splnitelných) předpokladů a po celou dobu zadlužení (leasingu, úvěru, operativního leasingu a jiných typů závazků vč. mezd) budeme mít dostatek hotovosti k úhradě splatných závazků.

Plán by měl počítat i s poměrně pesimistickou variantou vývoje (delší nemoc, výpadek provozovny/zaměstnance, snížení poptávky např. jako tomu bylo u náhle příchozí pandemie COVID-19, kdy některé ordinace na delší dobu zavřely provozy) a nastínit, jak se v takovém případě bude správně řešit.

Nezávazně poptat konzultaci

Výše uvedené citace předmětné legislativy vychází ze zdrojů platných ke dni 20.10.2020.

Cookies jsou na našich stránkách užity za účelem měření návštěvnosti webů, cílení reklamy a přizpůsobení zobrazení webových stránek. Cookies najdete zde.