Přiměřený zisk ve zdravotnictví

Přiměřený zisk ve zdravotnictví je definován v cenovém výměru MZČR, která (2021) zní: „Přiměřeným ziskem je zisk spojený s poskytováním zdravotních služeb odpovídající obvyklému zisku dlouhodobě dosahovanému při srovnatelných ekonomických činnostech , který zajišťuje přiměřenou návratnost použitého kapitálu v přiměřeném časovém období. Přiměřený zisk lze uplatnit i k pořizovací ceně zvlášť účtované položky z účetnictví.“

Pokud se Vám tato definice zdá přiměřeně obecná a přiměřeně nepoužitelná, rádi zhodnotíme situaci Vaší konkrétní ordinace a z praxe sdělíme, jaké úrovně zisků u jakých typů ordinací jsou ze strany cenových kontrol tolerovány. Obecně u většiny našich klientů se může jednat o hodnotu cca 22 až 29 % z uznatelných nákladů, ale také záleží i na jeho absolutní výši.

Téma přiměřeného zisku ve zdravotnictví je detailněji řešeno zde.

Nezávazně poptat konzultaci

Výše uvedené citace předmětné legislativy vychází ze zdrojů platných ke dni 20.10.2020.