Jak zabránit riziku finanční ztráty a prodělání

Riziko finanční ztráty resp. prodělání v podnikání je způsobeno ve většině případů tím, že náklady na prodané výkony (služby) převýší náklady. Pokud se tak děje v malé míře, podnik (ordinace) to samozřejmě ekonomicky přežije, ale zbytečně (a nelogicky) si tím zmenšuje zisk, snižuje efektivitu podnikání a snižuje hodnotu ordinace.

Při správně sestavené minutové a cenové kalkulaci se pravděpodobnost nastání takové negativní situace výrazně zmenšuje, avšak není eliminována zcela.

Pro maximální míru eliminace ekonomických rizik je potřeba průběžně (např. kvartálně) porovnávat plánované náklady (z kalkulací) a jejich reálně dosaženou úroveň (z účetnictví za dané období). V ekonomické praxi se tomuto postupu říká controlling - porovnání plánu a reality.

V případě, kdy se realita začne odchylovat od plánu, je potřeba to co nejdříve zjistit a učinit nápravná opatření (změnit cenu, náklady či upravit výkon). Čím déle se budete odchylovat od plánu, tím více taková odchylka napáchá škody a bude takovou škodu dražší napravovat.

Nezávazně poptat konzultaci

Výše uvedené citace předmětné legislativy vychází ze zdrojů platných ke dni 20.10.2020.

Cookies jsou na našich stránkách užity za účelem měření návštěvnosti webů, cílení reklamy a přizpůsobení zobrazení webových stránek. Cookies najdete zde.