Cenová kontrola v ordinaci

Cenové kontroly pravidelně provádějí kontrolu pro zjištění, zda poskytovatelé služeb dodržují pravidla cenové regulace. Kontroly vč. výše pokut, důvodů pro udělení pokuty a jmen pokutovaných subjektů jsou pravidelně zveřejňovány v rámci věštníku MFČR.

Cenová kontrola v ordinaci spočívá:

  • ve zjišťování, zda prodávající nebo kupující neporušují ustanovení Zákona o cenách a cenové předpisy,
  • v ověřování správnosti předkládaných podkladů pro potřeby vyhodnocování vývoje cen, regulace cen a pro řízení o porušení cenových předpisů,
  • v kontrole plnění opatření uložených k nápravě.

Vznikne-li při kontrole podezření, že kontrolovaná osoba získala nepřiměřený majetkový prospěch, který je možno vyčíslit, uvede jej kontrolní pracovník v protokolu o provedené cenové kontrole.

Dostavila se k Vám cenová kontrola v ordinaci nebo se chcete dozvědět více zde

Časté dotazy k minutovým a cenový kalkulacím:

Cookies jsou na našich stránkách užity za účelem měření návštěvnosti webů, cílení reklamy a přizpůsobení zobrazení webových stránek. Cookies najdete zde.