Cenová regulace - obecný základ

Cenová regulace pro ordinace vychází zejména ze Zákona o cenách č. 526/1990 Sb., Vyhlášky Ministerstva financí (MFČR) č. 450/2009 Sb. a cenových výměrů Ministerstva zdravotnictví (MZČR).

Zákon o cenách č. 526/1990 Sb. rozlišuje dle § 4 tyto způsoby regulace cen:

 • úředně stanovené ceny,
 • věcné usměrňování cen,
 • cenové moratorium,
 • přičemž všechny tři způsoby regulace cen lze účelně spojovat.

Cenový výměry MZČR se vydávají zpravidla každý kalendářní rok - podmínky cenové regulace se tedy mohou opravdu měnit s touto periodicitou. Ve výměru MZČR najdeme upřesňující podmínky nejen pro věcně usměrněné ceny, ale i maximální ceny.

Dle cenového výměru MZČR ze dne 10. prosince 2019 č. 2/2020/CAU se dle oddílu D. Věcně usměrněné ceny regulují:

 • ceny zdravotních služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění poskytnutých pojištěnci a pojištěnci jiného členského státu EU poskytovatelem zdravotních služeb,
 • ceny zdravotních služeb nad rozsah neodkladné zdravotní péče poskytnutých pojištěnci a pojištěnci jiného členského státu EU nesmluvním poskytovatelem zdravotních služeb
 • ceny zdravotních služeb nad rozsah neodkladné zdravotní péče poskytnutých českému občanovi, který není pojištěncem,

Mimo výše uvedeného se na určité specifické zdravotní výkony mohou vztahovat i jiné typy cenové regulace - např. maximální ceny dle odd. A cenového výměru, kterými se reguluje například:

 • hodnota bodu pro zdravotní výkony, kde se pro účely vyúčtování a úhrady použije vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 134/1998 Sb.), které jsou poskytovány pojištěnci apojištěnci jiného členského státu EU smluvním poskytovatelem zdravotních služeb,
 • hodnota bodu pro zdravotní služby poskytované na žádost orgánů státní správy hrazené z prostředků státního rozpočtu,
 • cena zdravotních služeb v rozsahu neodkladné zdravotní péče poskytovaných smluvním i nesmluvním poskytovatelem zdravotních služeb v oboru zubní lékařství,
 • cena zdravotních služeb nad rozsah neodkladné zdravotní péče poskytovaných pojištěnci a pojištěnci jiného členského státu EU smluvními poskytovateli zdravotních služeb v oboru zubní lékařství hrazených z veřejného zdravotního pojištění,
 • a další typy.

Pokud si nejste jistí, jaký druh regulace se na Vámi poskytovanou zdravotní péči vztahuje, doporučujeme konzultaci s expertem resp. právním specializovaným na tuto problematiku. Některé zdravotní výkony nebo zdravotnické prostředky/léčiva mohou skýtat více různých typů cenových regulací současně (např. maximální obchodní přirážka a dále věcně usměrněná cena).

Časté dotazy k minutovým a cenový kalkulacím:

Cookies jsou na našich stránkách užity za účelem měření návštěvnosti webů, cílení reklamy a přizpůsobení zobrazení webových stránek. Cookies najdete zde.